OFERTA PRODUKTOWA

farb MARABU

Wśród sitodrukowych farb MARABU wyróżnić możemy 3 zasadnicze grupy zależne od sposobu schnięcia (suszenia) oraz stosowanych dodatków.

1. Farby rozpuszczalnikowe - pobierz wzornik kolorów (pdf).
2. Farby UV utwardzalne - pobierz wzornik (pdf).


ad.1. Farby rozpuszczalnikowe – to najbardziej w Polsce rozpowszechniona grupa farb. Proces schnięcia polega na wyparowania rozpuszczalnika oraz wtórnemu wytworzeniu wiązań. Po naniesieniu farby na drukowaną powierzchnię należy się liczyć ze znaczną redukcją grubości warstwy nadruku po wyschnięciu. Farby te możemy rozcieńczać przez zastosowanie rozpuszczalników organiczych odpowiednich dla danej farby. Ten typ farb jest coraz częściej wypierany przez nowocześniejszy druk farbami UV.

Kolorystyka: wzornik SYSTEM 21, EURO barwy, ponadto RAL, PANTONE, HKS.

ad.2. Farby UV - to nowsza generacja farb, które utwardzane są promieniami UV. Proces utwardzania nie wiąże się praktycznie z żadnym odparowywaniem substancji, ponieważ zawartość suchej masy jest na poziomie 100%. Utwardzanie polega na wytworzeniu połączeń fizykochemicznych i polimeryzacji tj. Łączenia się monomerów w dłuższe łańcuchy. Zachodzi wówczas zjawisko tzw. sieciowania. Należy zaznaczyc , że grubość warstwy tej farby naniesiona na powierzchnię nie ulega zmiejszeniu. Do druku tego typu farbami zaleca sie stosować siatki o gęstości 140 włókien/cm i gęściejszych. Dzięki temu farba nanoszona jest cieńszą warstwą, zmniejsza się jej zużycie, a poprawia szybkość schnięcia. Należy jednak pamiętać, że przy bardzo gęstych siatkach np. typ 180 SC kolory wydrukowane są bardziej blade, dlatego też siatki tego typu zalecane są raczej do lakierów bezbarwnych (np. w procesie uszlachetniania druku).
Przy druku rastrowym w trybie CMYK nie powinno się dopuścić do przekroczenia grubości szablonu 3-5 um.

Kolorystyka: 13 barw ze skali ULTRACOLOR, dodatkowo biały i czarny mocno kryjący oraz EURO barwy, ponadto RAL, PANTONE, HKS.

nasze tabele specyfikacji farb firmy

MARABU

Farby ROZPUSZCZALNIKOWE
Farby UV